Veelgestelde vragen

De huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Zorggroep West-Brabant kunnen om diverse redenen een beroep doen op de flexpool. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd:
  • Vakantievervanging;
  • Zwangerschapsvervanging;
  • Ziektevervanging (langdurig of kordurend);
  • Vervanging vanwege bijzonder verlof of zorgverlof;
  • Vervanging vanwege de invulling van een vacature;
  • Vervanging vanwege teveel opgebouwde overwerkuren van collega’s;
  • Vervanging vanwege een specifiek project binnen de praktijk.
De periode van vervanging varieert sterk. Je kunt zelf je beschikbaarheid bepalen en of je af en toe een dagje wilt vervangen of dat je structureel, bijvoorbeeld 8 uur per week, wilt werken via de flexpool. Je contactpersoon van de flexpool kijkt naar wat passend is bij jouw situatie.
Inschrijven is vrijblijvend en verplicht je tot niets. Nadat je jezelf hebt ingeschreven, wordt telefonisch contact opgenomen met jou door je vaste contactpersoon. Zij bespreekt met jou de mogelijkheden, je wensen en je beschikbaarheid. Vervolgens benadert zij jou alleen voor werk dat bij je situatie past. Op dat moment heb je de keuze of je dit werk wel of niet wilt aannemen. In overleg met jou en de praktijk wordt bepaald of vooraf een kennismakingsgesprek bij de praktijk plaatsvindt. Als je besluit aan de slag te gaan bij de desbetreffende praktijk, wordt er wel op je gerekend dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht je situatie onverwachts toch wijzigen waardoor je niet meer kunt werken, heb je te maken met een opzegtermijn. De duur van je opzegtermijn is afhankelijk van je arbeidscontract en kan je navragen bij de flexpool.
Wanneer een praktijk tevreden is over je functioneren en op zoek is naar een nieuwe medewerker, mag de praktijk jou na 520 gewerkte uren zelf een arbeidscontract aanbieden. De praktijk hoeft hiervoor niks te betalen aan de flexpool. Als je werkloos bent en geïnteresseerd bent in een vaste baan, kan je dit bij je contactpersoon van de flexpool aangeven. In dat geval kan de flexpool je voorstellen bij praktijken die bij de flexpool hebben aangegeven dat zij op zoek zijn naar een nieuwe medewerker.
Bij inschrijving en in het telefonisch contact met je vaste contactpersoon bespreek je jouw beschikbaarheid. Als je beschikbaarheid door werk- of privéomstandigheden wijzigt, verneemt de flexpool dit graag, zodat je gericht benaderd kunt worden voor werk dat bij je situatie past. Als je niet meer beschikbaar bent, verneemt de flexpool dit ook graag, zodat je in het systeem op ‘inactief’ kunt worden gezet. Mocht je in de toekomst wel weer beschikbaar zijn, kan je in het systeem eenvoudig weer op ‘actief’ worden gezet. Je hoeft jezelf dan niet opnieuw in te schrijven.

Je gewijzigde beschikbaarheid kan je doorgeven via info@flexpool.org of 085- 902 20 85.
De flexpool is op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar, alleen op vrijdag tot 16.30 uur, via het telefoonnummer 085 – 902 20 85. Uiteraard kan je ook een e-mail sturen naar info@flexpool.org.
Met de gegevens die je middels dit digitale inschrijfformulier invult, kan de flexpool je arbeidscontract opstellen. Hier wordt onder andere gevraagd naar je burgerservicenummer, je bankrekeningnummer en de gewenste toepassing van de loonheffingskorting. Ook je adresgegevens worden uitgevraagd, zodat de flexpool je meest recente adresgegevens heeft. Daarnaast word je verzocht om een scan van je paspoort of identiteitskaart te uploaden. Indien je een scan van je identiteitskaart aanlevert, houd daarbij rekening dat je zowel de voorzijde als achterzijde van de identiteitskaart inclusief alle hoeken en randen inscant. Indien je een scan van je paspoort aanlevert, dien je de pagina waar je pasfoto op staat, opengeklapt in te scannen inclusief alle hoeken en randen. Heb je je paspoort vanaf medio 2016, dan staat het BSN op de volgende pagina. In dat geval dien je deze pagina’s ook opengeklapt in te scannen inclusief alle hoeken en randen. De flexpool is scherp op de naleving van deze regels, omdat dit een vereiste is vanuit de certificering.
Je ontvangt je arbeidscontract per e-mail via het digitale ondertekenprogramma DocuSign. Hiermee kan je het arbeidscontract eenvoudig en digitaal ondertekenen door de instructies in de e-mail en in DocuSign op te volgen. Je hoeft geen account aan te maken. Soms belandt deze e-mail vanuit DocuSign in de ongewenste e-mailbox. Houd deze daarom ook in de gaten wanneer je een arbeidscontract verwacht.
Indien je werkt of recentelijk gewerkt hebt bij een huisartsenpraktijk, hanteert de flexpool je huidige brutoloon, mits deze overeenkomt met de juiste schaal volgens de cao huisartsenzorg. Voor een doktersassistent wordt schaal 4 en 5 gehanteerd en voor een POH schaal 7 conform de cao huisartsenzorg. Hiervoor vraagt de flexpool om een scan van een recente loonstrook aan te leveren. Bij een vervanging van korter dan twee weken krijg je bovenop je bruto uurloon 10% toeslag. Daarnaast krijg je een reiskostenvergoeding, berekend volgens de CAO Huisartsenzorg.
Er wordt wel eens gedacht dat je meer belasting betaalt bij een tweede werkgever dan bij je huidige werkgever. Dit is niet het geval. Toch houd je bij een tweede werkgever netto minder salaris over dan bij je huidige werkgever. Dit komt omdat je bij je huidige werkgever vaak de loonheffingskorting hebt toegepast. Stel dat je meer zou gaan werken bij je huidige werkgever, dan houd je netto evenveel over als dat je extra werkt via de flexpool. Sterker nog, via de flexpool houd je netto iets meer over als je bij een huisartsenpraktijk werkt, ondanks dat je bij de flexpool geen eindejaarsuitkering ontvangt. Dit komt omdat je huidige werkgever een deel van je salaris inhoudt voor pensioenafdracht. Bij de flexpool val je onder een ander pensioenfonds, het StiPP Pensioenfonds, en betaal je als werknemer geen eigen bijdrage aan dit pensioen. Wel geldt in Nederland de regel dat hoe hoger je totale jaarinkomen is, hoe meer belasting je betaalt.
Bij een vervanging van korter dan twee weken heb je recht op een flexibiliteitstoeslag van 10% bovenop je huidige bruto uurloon. Deze toeslag is om je te motiveren en te belonen dat je ook voor een korte vervanging bereid bent om een praktijk uit de brand te helpen.
Bij de flexpool krijg je een reiskostenvergoeding. Daarbij wordt de reiskostenvergoeding die is bepaald in de cao huisartsenzorg, gehanteerd. Deze stelt dat de eerste 5 kilometer, enkele reis, voor eigen rekening is. Daarboven wordt tot 30 kilometer, enkele reis, netto vergoed tegen € 0,19 per kilometer. De maximale reiskostenvergoeding bij een woon-werk afstand van 30 kilometer (enkele reis) bedraagt € 9,50 netto per gewerkte dag.
Nadat je het arbeidscontract ontvangen hebt, ontvang je een e-mail met instructies over Flexportal, een online urenportaal. Wekelijks vul je hier je gewerkte uren in. De praktijk waar je via de flexpool werkt, dient je urenbrief vervolgens goed te keuren of af te keuren als de ingevulde uren niet correct zijn. Zodra je je gewerkte uren hebt ingevuld en op ‘aanbieden’ geklikt hebt, krijgt de praktijk hierover automatisch een e-mail met het verzoek tot accorderen van de ingevulde uren. Om je tijdig te kunnen uitbetalen, dient de praktijk uiterlijk op woensdagochtend voor 10.00 uur je urenbrief goed te keuren. Eerder mag natuurlijk ook. Zorg er daarom voor dat je de urenbrief tijdig invult, zodat de praktijk nog de tijd heeft om de urenbrief op tijd goed te keuren. Wanneer de urenbrief te laat wordt goedgekeurd, krijg je een week later uitbetaald.

De uitbetaling van je salaris ontvang je op vrijdag na de gewerkte week. Dit betekent dat als je deze week werkt, je volgende week vrijdag je salaris uitbetaald krijgt, mits je de urenbrief op tijd hebt ingevuld en aangeboden in Flexportal en de praktijk de urenbrief op tijd heeft goedgekeurd.
De flexpool bouwt 8% vakantiegeld op over je brutoloon. Daarbij maakt niet uit of je wekelijks of af en toe werkt via de flexpool. Ook bouwt de flexpool voor iedereen verlofdagen op. Dit wordt berekend naarmate het aantal uren dat je werkt. Als je fulltime werkt, worden 25 verlofdagen per jaar opgebouwd. Wanneer je geen of maar een deel van je verlofdagen opneemt, krijg je deze bij uitdiensttreding uitbetaald. Je vakantiegeld krijg je ieder jaar in het tweede kwartaal of bij uitdiensttreding uitbetaald. Als je je opgebouwde vakantiegeld of verlofdagen eerder wilt laten uitbetalen, neem dan contact op met de flexpool via info@flexpool.org of 085 – 902 20 85.
Je hebt een werkgeversverklaring nodig wanneer je in loondienst bent en een hypotheek aanvraagt. Wanneer je via de flexpool werkt, ben je in loondienst van de flexpool en kan je een werkgeversverklaring opvragen. Deze is telefonisch of per e-mail op te vragen bij de flexpool via info@flexpool.org of 085 – 902 20 85.
Als je een dag vrij bent of op vakantie gaat, kan je ervoor kiezen om je uren in plaats van bij ‘loon normale uren’ bij ‘vakantiedagen’ in te vullen. Let op, overleg je gewenste vakantiedag(en) altijd eerst met de praktijk waar je op dat moment werkt. Als je je uren bij ‘vakantiedagen’ hebt ingevuld in het urenportaal en de huisarts heeft deze ook digitaal goedgekeurd, controleert de flexpool je tot dan toe opgebouwde vakantie-uren. Vervolgens betaalt de flexpool je deze vakantie-uren uit op het moment dat je normaal gesproken je salaris ontvangt. Neem je meer vakantie-uren op dan je tot dan toe hebt opgebouwd, dan krijg je de tot dan toe opgebouwde vakantie-uren uitbetaald. Kies je ervoor om geen vakantie-uren te laten uitbetalen als je vrij bent, dan krijg je deze aan het einde van de vervanging bij uitdiensttreding uitbetaald.
Als je ziek bent, bel je zo snel mogelijk de praktijk waar je op dat moment werkt. Ook bel je tussen 8.30 en 10.00 uur ’s morgens de flexpool via telefoonnummer 085 – 902 20 85. Ga je vanuit je werk ziek naar huis, bel dan ook diezelfde dag zo snel mogelijk de flexpool. Zij zijn namelijk je werkgever en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van je re-integratie. Het is de bedoeling dat je jezelf altijd telefonisch ziekmeldt, niet via sms, e-mail, WhatsApp, etc.

Als je ziek bent, maar op die dag niet staat ingepland bij een praktijk, bel dan ook met de flexpool. De flexpool kan namelijk alvast een alternatief regelen en achter de hand houden, mocht je langer ziek zijn dan verwacht. Een aantal dagen voordat je staat ingepland, is het namelijk makkelijker om een alternatief te regelen dan wanneer je jezelf ziek meldt op de werkdag zelf.
Voor overige vragen of meer informatie kan je terecht bij de flexpool via het telefoonnummer 085 – 902 20 85 of per e-mail via info@flexpool.org.